Muhamad Sofi Mubarok

Muhamad Sofi Mubarok

Kandidat Doktor Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Penulis Buku Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah