Muhammad Muchlish Huda

Muhammad Muchlish Huda

Dosen di IAIN Ponorogo dan peneliti di Lingkar Studi Islam Nusantara (LISANUNA). Penulis meminati kajian seputar Filsafat dan Studi Islam.