Muhammad Aswar

Muhammad Aswar

Dosen STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta. Menulis puisi dan esai, serta menjadi penerjemah dan editor freelance. Berminat dalam kajian seni Islam.