Haris Fatwa Dinal Maula

Haris Fatwa Dinal Maula

Penduduk asli Jogja, alumni MA NU TBS Kudus. Menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.