Siti Yakutil Amnah

Siti Yakutil Amnah

Menulis dengan nama Yaqut Al-amnah. Lulusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN Jakarta. Bekerja sebagai Content Writer di Mulia Raya Foundation. Minat kajian: filsafat dan kajian keislaman.