M. Taufik Hidayatullah

M. Taufik Hidayatullah

M. Taufik Hidayatullah adalah Penyuluh Agama Islam dari Bogor. Kini mengajar sebagai Dosen di IPB & UIN Syarif Hidayatullah Jakarta