Topik: Hifdzun Nafs

Apa itu hifdzun nafs? Apa kaitannya dengan tujuan syariat (maqasid as-syariah)?