Tafsir Surat al-Anbiya Ayat 107

Tafsir Surat al-Anbiya Ayat 107

Tafsir Gus Dur tentang penciptaan manusia sebagai rahmat bagi alam semesta

Tafsir Surat al-Anbiya Ayat 107
Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Nabi Muhammad Saw diutus tidak lain untuk membawa amanat persaudaraan dalam kehidupan”
(QS al-Anbiya:107)

Tafsir:

Dengan kata “rahmah” diambilkan dari pengertian “Rahim” ibu, dengan demikian manusia semuanya bersaudara.Kata ‘Alamin” di sini berarti manusia, bukannya berarti semua makhluk hidup yang ada.Jadi tugas kenabian yang utama adalah membawakan persaudaraan yang diperlukan guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan.

Sumber: GD, Islam Perjuangan Etis ataukah Ideologi?Kedaulatan Rakyat 30 April 2002.