Tafsir Q.S At-Tiin Ayat 1-3: Buah Tin, Zaitun, Bukit Sinai, dan Negeri yang Aman

Tafsir Q.S At-Tiin Ayat 1-3: Buah Tin, Zaitun, Bukit Sinai, dan Negeri yang Aman

Tafsir Q.S At-Tiin Ayat 1-3: Buah Tin, Zaitun, Bukit Sinai, dan Negeri yang Aman
Al-Qur’an

Berbicara tentang Q.S At-Tiin, sudah dipastikan pikiran kita akan tertuju pada dua nama buah; yaitu buah tin dan buah zaitun. Dua nama buah yang disebut Al Quran ini rupa-rupanya memiliki banyak sekali kandungan nutrisi dan gizi yang sangat berkhasiat dalam mengobati berbagai jenis penyakit.

Kali ini kita tidak akan membahas tentang khasiat dari buat tin dan zaitu; akan tetapi kali ini akan membahas tentang penafsiran dari Q.S At-Tiin 1-3. Dalam Surat ini ada hal yang menarik untuk dikaji. Kira-kira sisi yang manakah yang menarik? Mari kita kaji bersama-sama.

Kali ini kita akan mengkajinya dengan menggunakan kitab Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As Suyuti. Sekaligus kita akan mengkajinya menggunakan buku Atlas Al Quran karya Syauqi Abu Khalil.

Ayat pertama Q.S At-Tiin berbunyi

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1)

“Demi buah tin dan buah zaitun” (1)

Dalam kitab Tafsir Jalalain ayat pertama ini, pengarangnya memberikan penafsiran sebagai berikut:

  أي المأكولين او جبلين بالشام ينبتان المأكولين

Yang artinya: “dua makanan (buah tin dan zaitun) atau dua gunung yang terletak di negeri Syam yang ditumbuhi dua makanan (buah tin dan zaitun”.

Sementara itu dalam buku Atlas Al Quran, ayat ini merujuk pada negeri Syam secara umum dan Baitul Maqdis secara khusus. Tempat dimana buah tin dan zaitun tumbuh. Seakan-akan Allah SWT bersumpah atas nama risalah yang diturunkan kepada Nabi Isa Al Masih putra Maryam AS.

Selanjutnya pada ayat kedua Q.S  At-Tiin Allah SWT berfirman

وَطُورِ سِينِينَ (2)

“Demi bukit Sinai”(2)

Ayat kedua surat At-Tiin ini dalam kitab Tafsir Jalalain ditafsiri sebagai berikut:

الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ومعنى سينين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة

Yang artinya: “(Dan demi bukit Sinai) nama sebuah bukit tempat sewaktu Allah swt. berfirman kepada Nabi Musa. Arti lafal Siiniina ialah yang diberkahi atau yang baik karena memiliki banyak pohon yang menghasilkan buah”.

Sementara dalam  Atlas Alquran , Bukit Sinai terdapat di Sinai. Seakan-akan Allah SWT bersumpah atas nama risalah yang diturunkan  kepada Nabi Musa AS di Bukit Sinai. Kata Siniin didalam ayat ini berarti yang diberkahi.

Berlanjut pada ayat ketiga

وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ (3)

“Dan demi kota (Mekah) ini yang aman” 

Ayat ketiga surat At-Tiin ini dalam kitab Tafsir Jalalain ditafsiri sebagai berikut:

مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلام

Artinya: “(Dan demi kota ini yang aman) yaitu kota Mekah, dinamakan kota aman karena orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman, baik pada zaman jahiliah maupun di zaman Islam”

Dalam buku Atlas Al Quran ayat ketiga ini merujuk pada kota Mekah Al mukarromah, tempat dimana risalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam semiotika bahasa, bahasa merupakan tanda yang memiliki arti. Jika Al Quran yang berbahasa arab ini kita analisis menggunakan semiotika bahasa; maka Q.S At-Tiin ayat 1-3 ini menandakan bahwasannya Allah SWT bersumpah atas tiga risalah  yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Isa AS, dan Muhammad SAW.

Jika begitu maka surat ini tidak mengandung hanya persoalan buah tin, zaitun, bukit sinai, dan negeri yang aman saja; melainkan ayat ini mengandung ruhul ukhuwah (semangat persaudaraan) diantara para nabi. Jadi pada dasarnya risalah yang diterima oleh para nabi adalah sama, hanya saja kemudian syariatnya yang berbeda-beda.

Wallahu A’lam