Azab Penyiksa Sahabat Rasulullah yang Jarang Diketahui

Azab Penyiksa Sahabat Rasulullah yang Jarang Diketahui

Inilah kisah sahabat yang jarang diketahui orang

Azab Penyiksa Sahabat Rasulullah yang Jarang Diketahui

Inilah kisah Khabbab bin Arats yang didoakan Nabi karena sering disiksa tuannya. Bahkan Allah memberi azab penyiksa sahabat Rasulullah ini dengan dengan penyakit aneh dan mengerikan.

Khabbab adalah salah satu sahabat Nabi sawyang utama. Beliau memeluk Islam di awal kenabian.

Sebutan Khabbab karena beliau dikenal sebagai seorang pandai besi dan pembuat senjata di Mekkah. Sahabat ungu termasuk yang paling banyak mengalami penderitaan dan penyiksaan  ketika memeluk Islam. Namun irinya tetap sabar dan mempertahankan keimanan serta keyakinannya. Pendek kata Khabbab adalah salah satu sahabat Rasul yang kenyang akan siksaan

Khabbab telah menujukkan ketabahannya sehingga hatinya tidak terpengaruh oleh tindakan orang-orang kafir. Mereka meletakkan batu yang membara diatas punggung hingga dagingnya terkelupas. Berbagai tindakan kekerasan yang diterimanya, membuatnya Khabbab pernah mengeluh kepada Rasulullah saw.

Ia berkisah “Pada suatu hari kami menemui Rasulullah saw di dekat Ka’bah dan berkata,”Wahai Rasulullah, tidakkah anda hendak memintakan pertolongan bagi kami?”

Rasulullah SAW pun duduk, mukanya jadi merah, lalu sabdanya: “Dulu sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang disiksa, tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas. Lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya, tetapi siksaan demikian itu tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya.

Ada pula yang disikat antara daging dan tulang-tulangnya dengan sikat besi, juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sungguh Allah akan menyempurnakan hal tersebut, hingga setiap pengembara yang bepergian dari Shana’a ke Hadlramaut, tiada tahut kecuali pada Allah Azza wa Jalla.”

Jawaban Rasulullah saw. tidak membuat keimanan Khabbab kendur, bahkan justru semakin meningkat,

Namun Nabi Muhammad pernah iba dan kemudian mendoakan melihat siksaan yang diterima Khabbab.

Dikisahkan saat orang-orang Quraisy meminta bekas majikannya bernama  Ummi Ammar untuk membujuk Khabbab agar keluar dari agama Islam. Ummu Anmar menyanggupinya dengan memakai jalan dialog hingga kekerasan. Bahkan perempuan itu turut menyiksa Khabbab. , Disebutkan bahwa Ummu Ammar mengambil besi panas yang menyala, lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Khabbab. Tak pelak Khabbab menggeliat kesakitan.

Pada suatu hari Rasulullah SAW lewat ketika Khabbab disiksa oleh Ummu Ammar.

Melihat kejadian itu  Rasulullah merasa pili dan iba hati hingga keluarlah doa darinya, “Ya Allah, limpahkanlah pertolongan-Mu kepada Khabbab!” Maka selang beberapa hari Ummu Ammar mendapatkan balasannya.

Ia diserang oleh penyakit aneh yang mengerikan. Menurut sejarawan Ummu Anmar sering melolong seperti anjing. Kemudian beberapa orang memberikan nasehat kepada Ummu Anmar. Diantara nasehatnya adalah menyetrika kepalanya dengan besi menyala setiap hari. Dan kepalanya dibakar tiap hari siang dan malam dengan besi panas. Itulah azab penyksa sahabat Rasulullah saw

( Disadur dari buku Para Sahabat yang Akrab dalam Kehidupan Rasul karya Khalid Muhammad Khalid )