Nafilah Sulfa

Nafilah Sulfa

Pengurus santri Ziyadatut Taqwa Pamekasan dan Mahasiswi semester 8 IAIN Madura, Jurusan: ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Penulis suka menulis tentang isu-isu gender