Fahmi Rizal

Fahmi Rizal

Mahasiswa S1 Sejarah Islam, UIN Sunan Ampel. Tertarik dengan kajian sejarah, politik di Turki dan Timur Tengah.