Erwin Setia

Erwin Setia

Penulis lepas yang meminati kajian-kajian sastra, agama, dan isu kontemporer. Berkuliah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Sejarah Peradaban Islam.