Kisah Abdul Muthalib dan Kabah

Kisah Abdul Muthalib dan Kabah

Kisah Kakek Nabi Abdul Muthalib yang layak kita teladani

Kisah Abdul Muthalib dan Kabah

Ketika Abrahah dan pasukannya menyerbu Makkah untuk merobohkan Ka’bah, dia merampas semua harta benda penduduk Makkah dan sekelilingnya, termasuk semua unta milik Abdul Muthalib (kakek Rasulullah Saw). Abdul Muthalib pun datang menemui Abrahah di Arafah dan mendapat penghormatan selayaknya.

“Aku tidak ada keperluan apa-apa kecuali meminta agar kiranya Anda mengembalikan unta-unta milikku yang anda rampas,“ jawab Abdul Muthalib ketika ditanya Abrahah apa keperluannya.

“Semula aku kagum pada anda, tetapi kekaguman itu lenyap karena Anda tahu maksudku adalah menghancurkan Ka’bah yang merupakan pusat kegiatan agama Anda dan leluhur Anda. Namun ternyata Anda sama sekali tidak berbicara masalah itu, Anda malah berbicara tentang unta-unta yang aku rampas,“ kata Abrahah.

“Hai Abrahah! Ketahuilah bahwa unta-unta itu akulah pemiliknya, sedangkan Ka’bah adalah milik Allah dan Allahlah yang akan menjaganya!” jawab Abdul Muthalib.

Wallahu A’lam.