Tata Cara Meyakini Hari Akhir (Kiamat)

Tata Cara Meyakini Hari Akhir (Kiamat)

Cara iman kepada adanya akhir kiamat dengan meyakini bahwa Allah Swt akan memusnahkan semua makhluk-Nya, terkecuali makhluk yang hidup di dalam suarga dan neraka.

Tata Cara Meyakini Hari Akhir (Kiamat)
ilustrasi akhir dari dunia

Cara iman akan adanya hari kiamat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah Swt akan memusnahkan semua makhluk-Nya, terkecuali makhluk yang hidup di dalam suarga dan neraka. Kemuadian Allah akan menghidupkannya kembali mereka yang telah dimusnahkan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah diperbuatnya sewaktu hidup di dunia, mereka dihisab secara adil dalam peradilan-Nya.

Untuk orang yang meninggal dalam keadaan meyakini islam sebagai agamanya, tetapi ia banyak berbuat salah (fasik) maka ia akan dimasukkan dalam kobaran api neraka, namun tidaklah selamanya ia berada dalam neraka. pada waktunya nanti setelah masa siksaannya dalam neraka habis, ia akan diangkat dari neraka lalu dimasukkan dalam surga.

Dan orang yang beriman serta beramal sholeh sewaktu hidupnya, maka ia akan dimasukkan dalam surga untuk selamanya, begitu juga orang yang tidak beriman kepada Allah Swt ia akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka untuk selamanya, na’udzu billahi min dzalik.

Surga, neraka dan penghuninya akan kekal tidak pernah rusak dan musnah, siapa yang ingkar atau ragu terhadap semua ketentuan di atas maka ia termasuk orang-orang yang tertutup hatinya dari kebenaran yang sejati (kufur).

Macam-macam neraka dan penghuninya:

  1. Neraka Jahannam untuk orang islam yang suka maksiat
  2. Neraka Ladha untuk orang yang dimurkai Allah Swt
  3. Neraka Huthamah untuk orang yang berani menyerupakan Allah Swt sebagaimana makhluk yaitu punya anak dan istri
  4. Neraka Sa’ir untuk orang yang menyembah hewan
  5. Neraka Saqar untuk orang yang menyembah Api
  6. Neraka Jahim untuk para penyembah berhala
  7. Neraka Hawiyah untuk orang-orang munafiq.