Topik: Corona

Berikut penjelasan tentang virus Corona (Covid-19) dan kaitannya dengan kaedah akidah umat Islam.