Tafsir Surat Al-Qadr Ayat 1-5: Makna Salam yang Turun Pada Lailatul Qadar

Tafsir Surat Al-Qadr Ayat 1-5: Makna Salam yang Turun Pada Lailatul Qadar

Dalam Surat Al-Qadr dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan ada “salam” yang turun hingga terbit fajar, apa maknanya?

Tafsir Surat Al-Qadr Ayat 1-5: Makna Salam yang Turun Pada Lailatul Qadar

Tak terasa kita sudah mulai memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Sebagai umat yang cerdas, kita harus memanfaatkan momen ini untuk lebih giat beribadah dan melakukan perbuatan kebajikan lainya. Sehingga, ketika kita melewati bulan Ramadhan ini, hati kita bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan karena bisa memanfaatkan bulan Ramadhan dengan baik, khususnya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar

Selain memberkahi bulan Ramadhan itu sendiri, Allah Swt menghadiahkan kepada umat nabi Muhammad Saw sebuah malam pada bulan Ramadhan, yang sekiranya tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar bisa begitu istemewa di antara malam lainya? Allah Swt berfirman:

(1-3إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) (سورة القدر

Sesunguhnya kami telah menurunkanya (Al-Qur’an) pada malam qadr (kemulian) (1) Dan tahukah kamu apakah malam qadr itu? (2) Malam qadr itu lebih baik dari seribu bulan (3). (Q.S al-Qadr: 1-3)

Kalimat lailatul al-qadr diulang kembali setelah ayat pertama, yaitu pada ayat kedua dan ketiga. Padahal, bisa saja pada dua ayat tersebut cukup menggunakan zamir (Pronomina) yang merujuk pada kalimat lailatul al-qadr pada ayat pertama, tanpa mengulangnya pada ayat kedua dan ketiga.

Hal ini ternyata bertujuan untuk menunjukkan kepada kita akan keagungan malam Lailatul Qadar, sehingga kalimat tersebut perlu diulang agar pesan bahwa keagungan malam Lailatul Qadar tersebut meresap ke dalam hati kita.

Ayat-ayat di atas menjelaskan beberapa alasan yang membuat malam lailaltul Qadar begitu istimewa di antara malam lainya. Pada malam itu, Allah Swt menurunkan Al-Qur’an secara menyeluruh dari lauhil mahfudz ke langit dunia. Kemudian, Al-Qur’an tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun.

Syekh Musthafa al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan, tiadak ada malam yang lebih mulia dan agung dibandingkan malam turunnya Al-Quran (Lailatul Qadar). Sepatutnya bagi para muslim untuk menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang agung dan mulia.

Setelah dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalam malam diturunkanya Al-Qur’an, Allah Swt menjelaskan  bahwa malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan. Sehingga ketika kita beribadah dan berbuat kebaikan pada malam itu, maka nilain kebaikanya lebih baik daripada seribu bulan (83 tahun 4 bulan).

Ada juga Sebagian mufassir yang berpendapat, bahwa maksud seribu bulan itu menunjukkan jumlah yang banyak, bukan terbatas pada bilangan seribu. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah SWT kepada kita, umat yang tidak memiliki umur sepanjang umat-umat sebelumnya, untuk memperoleh amalan kebaikan yang melimpah, yang tentunya tidak kalah denga amalan kebaikan umat  sebelumnya yang memiliki umur yang panjang.

Lebih lanjut lagi, pada malam itu, para malaikat turun ke muka bumi ini. Allah Swt berfirman:

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (سورة القدر: 4)

“Pada malam itu turun para malaikat dan ruh (jibril) dengan izin tuhanya untuk mengatur semua urusan.” (Q.S al-Qadr: 4)

Selain membawa keberkahan dari Allah Swt, ada beberapa penafsiran terkait faidah turunya malaikat ke muka bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Imam al-Qurthubi menjelaskan, bahwa turunnya malaikat ke muka bumi, untuk mengaminkan doa-doa orang yang berdoa pada malam tersebut.

Imam Fachruddin ar-Razi menjelaskan juga, kehadiran malaikat pada malam tersebut, untuk memacu ibadah dan amal baik seseorang, sebagaimana seorang terpacu untuk ibadah dan amal kebaikan dengan kehadiran para ulama.

Allah Swt pun menjamin malam Lailatul Qadar dipenuhi dengan kesalamatan dan kesejahteraan, Allah Swt berfirman:

   سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (سورة القدر: 5)

“Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.” (QS. Al-Qadr: 5)

Malam Lailatul Qadar yang menjadi malam turunya al-Quran dan para malaikat ke muka buka bumi, tak lain ialah malam yang diselimuti keselamatan, keamanan, keberkahan, dan kebaikan. Tidak ada keburukan di dalamnya, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Pada malam tersebut, terus berlanjut turun kebaikan, keberkahan, dan para malaikat yang membawa rahmat dari Allah Swt untuk hambanya yang taat, hingga terbitnya fajar.

Ada beberapa penafsiran apa yang dimaksud dengan kata Salam pada ayat tersebut. Di antaranya ialah: Pertama, Salam di sini ialah salamnya para malaikat kepada orang-orang yang taat kepada Allah Swt pada malam Lailatul Qadar. Kedua, Salam di sini ialah selamatnya dari kekurangan, maksudnya ialah ibadah pada malam ini tidak mengandung kekurangan di dalamnya, dikarenakan kebaikan yang terkandung di dalamnya lebih baik daripada seribu bulan. Ketiga, Salam yang berarti keselamatan malam tersebut dari kejahatan setan.

Akhir kata, semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar.

Wallahu a’lam.