Didatangi Malaikat, Kisah Ibrahim bin Adham

Didatangi Malaikat, Kisah Ibrahim bin Adham

Didatangi Malaikat, Kisah Ibrahim bin Adham

Suatu hari Ibrahim bin Adham tidur di bawah batu besar di Baitul Maqdis. Kemudian ia bermimpi, dua malaikat turun menemuinya. Kemudian Malaikat pertama berkata malaikat kedua,” Siapakah orang ini?”

“ Ia Ibrahim bin Adham,” jawabnya.

“ Orang itu termasuk orang yang direndahkan oleh Allah SWT,” kata malaikat satu.

“ Mengapa demikian?” Tanya malaikat kedua.

Mendengar pertanyaan itu, malaikat pertama berkata, “Orang itu (Ibrahim bin Adham) telah telah membeli kurma. Ada satu kurma tukang sayur yang terjatuh ke kedalam keranjang orang itu (Ibrahim bin Adham) dan dia belum mengembalikan kepada pemiliknya.”

Lalu Ibrahim terbangun. Ia merenungi apa yang tengah menimpanya itu.

Suatu hari ketika dirinya pergi ke Basrah membeli kurma kepada tukang sayur yang sama. Kemudian ibrahim menjatuhkan satu kurma yang dibelinya ke dalam keranjang si tukang sayur. Setelah itu Ibrahim pulang dan tidur di bawah batu besar yang sama di Baitul Maqdis.

Ketika tengah malam ia bermimpi didatangi dua malaikat yang sama. Malaikat satu berkata kepada malaikat kedua,” Siapa orang ini?”

“Orang adalah Ibrahim bin Adham,” jawab malaikat kedua.

“ Kedudukan orang ini telah dikembalikan dan derajatnya ditinggikan,” ujar malaikat satu.