Topik: Dalil Ziarah Kubur

Dalil ziarah kubur salah satunya adalah hadis Rasulullah yang memerintahkan sahabat untuk ziarah setelah sebelumnya Rasul pernah melarangnya.