Tafsir Surat al-Syura, Ayat 38

Tafsir Surat al-Syura, Ayat 38

Ayat tersebut menjelaskan semua persoalan yang melibatkan orang banyak harus dipecahkan dengan negosiasi.

Tafsir Surat al-Syura, Ayat 38
Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“…dan persoalan mereka harus lah di musyawarahkan oleh mereka sendiri”
(QS; al-Syura:38)

Tafsir:

Semua persoalan yang melibatkan orang banyak harus dipecahkan dengan negosiasi.

Sumber: Gus Dur, Bersabar dan Memberi Maaf;Memorandum 20 Februari 2003.