Tafsir Surat al-Hujarat Ayat 13

Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

Tafsir Surat al-Hujarat Ayat 13

Tafsir Surat al-Hujarat Ayat 13, Ayat tersebut menjelaskan Firman Allah Swt, yang dijadikan dasar diperbolehkannya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin.

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

“Sesungguhnya Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar  sekalian saling mengenal”
( QS. al-Hujarat:13)

Tafsir:

Firman Allah Swt, ini juga menjadi dasar adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, walaupun dilarang adanya perpecahan diantara mereka.

Read More

Sumber: GD, Islamku, Islam Anda dan Islam Kita, Hal. 102.