Tafsir Surat al-baqarah Ayat 177

Tafsir Surat al-baqarah Ayat 177

Ayat tersebut menjelaskan isyarat dari al-Quran tentang ukuran bagi seorang muslim.

Tafsir Surat al-baqarah Ayat 177
Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

?????? ???????? ???? ????????? ??????????? ?????? ??????????? ????????????? ????????? ???????? ???? ??????? ??????? ??????????? ??????? ???????????????? ???????????? ??????????????? ???????? ???????? ????? ??????? ????? ?????????? ????????????? ??????????????? ??????? ?????????? ??????????????? ????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ?????????? ????????????? ???????????? ????? ????????? ??????????????? ??? ???????????? ????????????? ??????? ????????? ????????? ????????? ???????? ??????????? ???? ?????????????

Artinya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu adalah:
(1) beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, (2) memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, (3) mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan (4) orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan (5) orang-orang yang sabar dalam kesepian, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
(Qs: Al-Baqarah: 177).

Tafsir:

Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim. Lima ukuran tersebut menurut saya adalah min ilmilah.( GD : misteri kata-kata: 58)