Kisah Rasulullah Memegang Baju Sahabat Ketika Mandi

Kisah Rasulullah Memegang Baju Sahabat Ketika Mandi

Tidakkah dua orang berkawan, kecuali yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sayang kepada kawannya.

Kisah Rasulullah Memegang Baju Sahabat Ketika Mandi

Pada suatu hari Rasulullah menuju sumur untuk mandi. Lalu Hudzaifah bin al-Yaman memegang kainnya untuk menutupi beliau. Usai Rasullah mandi, Hudzaifah pun mandi.

Lalu Rasulullah memegang baju beliau untuk menutupi Hudzaifah, namun Hudzaifah menolak. Rasul terdiam sejenak dan bersikukuh melakukannya dan bersabda:

“Hai Hudzaifah! Tidakkah dua orang berkawan, kecuali yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sayang kepada kawannya. Dan, dua orang yang berkawan adalah bagaikan dua tangan, masing-masing saling membantu yang lainnya.”

Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad, Thabrani, dan lain-lain.