Sahabat Mughirah dan Kisah Rasululllah Sebelum Wafat

Sahabat Mughirah dan Kisah Rasululllah Sebelum Wafat

Sahabat ini melihat Rasulullah terakhir sebelum wafat

Sahabat Mughirah dan Kisah Rasululllah Sebelum Wafat

Siapa Sahabat Yang Paling Terakhir Melihat Nabi?. Ketika Rasulullah Saw wafat, para sahabat dalam kedukaan yang mendalam. Pemakaman beliau dilaksanakan beberapa hari kemudian. Dalam prosesi pemakaman Beliau Saw, salah seorang sahabat yang terlibat adalah Mughirah.

ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﺤﺪﻩ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ: ﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﺼﻠﺤﻮﻩ ﻗﺎﻟﻮا: ﻓﺎﺩﺧﻞ ﻓﺄﺻﻠﺤﻪ، ﻓﺪﺧﻞ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻐﻤﺲ ﻗﺪﻣﻴﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻗﺎﻝ: ﺃﻫﻴﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺮاﺏ. ﻓﺄﻫﺎﻟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﺳﺎﻗﻴﻪ، ﺛﻢ ﺧﺮﺝ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺪﺛﻜﻢ ﻋﻬﺪا ﺑﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ» -.
ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ اﻟﺼﺤﻴﺢ
Ketika jasad Rasulullah diletakkan di liang lahat, al-Mughirah berkata:

“Di kaki Nabi ada sesuatu yang belum dibenahi”.

Sahabat berkata: “Masuklah kamu ke liang lahat, lalu perbaiki”.

Mughirah lalu masuk ke liang lahat, memasukkan tangannya dan memegang kedua kaki Nabi shalla Allahu alaihi wa sallama.

Mughirah berkata: “Ambilkan tanah”.

Para sahabat mengambilkan tanah hingga sampai separuh betisnya.

Kemudian Mughirah keluar dan berkata: ” Akulah yang baru saja (terakhir) berjumpa dengan Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallama”

(HR Ahmad para perawi adalah perawi hadis sahih) []