Memasukkan Tangan ke Dalam Air, Apakah Air Tersebut Menjadi Musta’mal?

Memasukkan Tangan ke Dalam Air, Apakah Air Tersebut Menjadi Musta’mal?

Memasukkan Tangan ke Dalam Air, Apakah Air Tersebut Menjadi Musta’mal?

Masalah ini harus dirinci; apabila seseorang hendak berwudhu kemudian memasukan tangannya ke air sebelum membasuh wajah (rukun wudhu ke 2), maka air tersebut tidak menjadi musta’mal, Imam Nawawi mengatakan:

إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا

Apabila seorang yang berwudhu memasukkan tangannya ke dalam air yang kurang dari dua kullah sebelum membasuh wajah, maka air ini tidak menjadi musta’mal, baik ketika dia memasukkan tangannya itu berniat untuk bersuci atau tidak.

Tetapi apabila orang tersebut memasukkan tangannya ke dalam air setelah membasuh wajah, maka ketika memasukkan tangan ini harus diniatkan mengambil air (bukan niat mencuci tangan), Imam Nawawi mengatakan:

إن قصد غسل اليد صار مستعملا…. وإن قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملا

Apabila memasukkan tangan ke dalam air dengan niat mencuci tangan (rukun wudhu ke 3) maka air di wadah menjadi mustamal…. Dan apabila memasukkan tangan itu dengan niat mengambil air maka air tersebut tidak menjadi musta’mal.

Ini semua ketika keadaan air kurang dari dua kullah, tetapi apabila lebih dari dua kullah maka status air tidak akan berubah menjadi musta’mal bagaimanapun niatnya. Wallahu a’lam.