Ketika Imam as-Syafii Diolok-olok oleh Orang Bodoh di Pasar

Ketika Imam as-Syafii Diolok-olok oleh Orang Bodoh di Pasar

Imam as-Syafii pernah diolok-olok orang bodoh saat pulang dari pasar, bagaimana kisahnya?

Ketika Imam as-Syafii Diolok-olok oleh Orang Bodoh di Pasar
Ilustrasi: Beritagar

Bagi umat islam, khususnya orang islam yang bermazhab Sunni, Imam Syafi’i bukan lah sosok yang asing. Kontribusi beliau sangat besar dalam dunia intelektualisme islam, khususnya dalam bidang usul  fikih dan fikih.

Lewat tulisan-tulisan dan murid-muridnya, Imam Syafi’i menyebarkan pemikirannya. Mazhab beliau merupakan mazhab terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Alqawaidul Asasiyyah Fi Ushulil Fiqih menyebutkan bahwa Imam Syafi’i merupakan peletak dasar ilmu usul fikih,

لقد كان الامام الشافعي هو أول من ألف في علم الأصول بلا نزاع , كتب فيه كتابه الرسالة التي أرسلها إلى ابن مهدي في خراسان

“Tanpa ada perselisihan, sungguh Imam syafi’i merupakan orang yang pertama kali membuat karangan ilmu usul fikih, Beliau menulis ilmu usul fikih dalam kitabnya yaitu ar-Risalah yang mana kitab tersebut beliau kirim kepada Ibnu Mahdi di Khurasan.”

Tingkatan beliau yang sudah mencapai level mujtahid mutlak mustaqil, tentunya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi’i akan diikuti oleh umat islam. Akan tetapi, Meskipun beliau alim allamah dan punya pengaruh yang besar, beliau selalu berhati-hati dalam bertutur kata.

Diriwayatkan dalam kitab Kifayatul Atqiya’ wa Minhajul Ashfiya yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha atau dikenal dengan Sayyid Bakri (w. 1310 H), Imam Syafi’i pernah suatu ketika diminta sebuah jawaban untuk memecahkan masalah. Beliau tidak langsung menjawab permasalahan yang dihadapkan kepadanya, akan tetapi beliau mengalkulasi dampak baik dan buruknya terlebih dahulu,

سئل الشافعي عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب رحمك الله؟ فقال: حتى أرى الفضل في سكوتي أو في جوابي

“Imam Syafi’i pernah diminta untuk menjawab sebuah permasalahan, akan tetapi beliau malah diam. Kemudian seseorang berkata kepada Imam Syafi’i, Mengapa Engkau (Imam Syafi’i) tidak menjawab pertanyaan tersebut?. Imam Syafi’I berkata: Aku akan meresponnya ketika aku sudah mengetahui keutamaan dalam diamku atau keutamaan dalam jawabanku.”

Dalam kitab tersebut juga terdapat sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Yahya al-Wazir, suatu ketika Imam Syafi’i pulang dari pasar dan bertemu dengan orang bodoh yang sedang menjelek-jelekkan orang yang alim. Imam Syafi’i memperingatkan Ahmad bin Yahya al-Wazir agar tidak meniru perbuatan tersebut.

وقال: أحمد بن يحيى بن الوزير خرج الشافعي رحمه الله تعالى يومًا من سوق القناديل فتبعناه فإذا رجلٌ يسفه على رجلٍ من أهل العلم؛ فالتفت الشافعي إلينا وقال: «نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به فإن المستمع شريك القائل، وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيءٍ في إنائه فيحرص أن يُفرغه في أوعيتكم، ولو رُدت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بها قائلها

Ahmad bin yahya al-Wazir berkata: suatu ketika Imam Syafi’i rahimahullahu ta’ala keluar dari pasar lampu, kemudian kami (Ahmad bin Yahya dan temannya) mengikuti beliau berjalan. Tiba-tiba ada orang bodoh yang membodohkan seseorang yang ahli ilmu. Kemudian Imam Syafi’i menoleh kepada kami dan berkata: Bersihkanlah pendengaran kalian dari mendengarakan perkataan jelek, seperti kalian membersihkan mulut kalian dari mengucapkan perkataan yang jelek.

“Sesungguhnya orang yang mendengarkan adalah teman dari orang yang mengucapkan, dan sesungguhnya orang yang bodoh akan melihat sesuatu yang paling jelek dari suatu hal, mereka pun juga akan bersemangat untuk menjelekkan kamu, meskipun perkataan mereka dibantah, kemudian orang yang membantahnya, merasa bahagia, dia sama halnya celaka seperti orang yang berkata jelek yang dibantahnya.”

Apa yang Imam Syafi’i katakan tentunya dapat menjadi pelajaran bagi kita saat ini, terutama dalam bermedia sosial. Ketika ada orang yang berkata dengan makian, tidak perlu bagi kita untuk membalas makian tadi. Kita harus mampu mengalkulasi kapan kita bicara dan kapan kita diam.

Imam Syafi’i juga mengajarkan kepada kita, bahwa jika ada orang yang menjelek-jelekkan kita. Kita tidak perlu membalas makian tadi. Kalau kita membalas, maka kita sama halnya hina seperti orang yang berkata jelek tadi. Larangan tersebut juga terdapat dalam al-Quran Surat al-Hujurat ayat 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan kaum memperolok sekumpulan kaum yang lain, boleh jadi yang diperolok itu lebih baik dari mereka.”

Wallahu a’lam.