Ingin Mulia di Hadapan Allah, Perbanyak Amalan Ini

Ingin Mulia di Hadapan Allah, Perbanyak Amalan Ini

Ingin Mulia di Hadapan Allah, Perbanyak Amalan Ini
Ilustrasi perempuan berdoa (Freepik)

Tujuan dasar diciptakannya manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Doa merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah karena di dalamnya terkandung akhlak yang baik berupa penghambaan diri kepada pencipta-Nya dengan pengungkapan rasa tawadhu’ atau kerendahan hati.

Orang yang tak mau berdoa dikategorikan sebagai makhluk yang sombong, terutama ia lupa kepada penciptanya yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, anugerah yang lain.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

“Tak ada sesuatu yang lebih mulia daripada berdoa.” (HR: Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa doa mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi dihadapan Allah, bahkan Dia murka kepada orang yang tak mau berdoa. Orang yang berdoa tak akan rugi, ia akan mendapatkan banyak hal terutama ketenangan jiwa yang dizaman sekarang sudah didapatkan.Maka dari itu, perbanyak doa akan hidup semakin mulia dan berharga.