Hak Waris Perempuan dalam Islam

Bagaimana sih sebenarnya hak waris perempuan dalam islam?

Bagaimana sih hak waris dalam islam? Yuk tanya langsung ke ahlinya.