Monday, April 24, 2017

Muamalah

Home Muamalah
Muamalah
Selamanya zakat memang akan selalu berhubungan dengan fakir miskin sebagai bagian dari delapan kelompok orang yang berhak menerimanya sebagaimana disebutkan dalam al_qur’an surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Kategori Orang Miskin

seseorang termasuk miskin atau fakir, harus diketahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan sejauh mana ia mampu memenuhinya dengan penghasilan
utang

Utang Kepada Orang yang Meninggal

Kematian adalah suatu keniscayaan bagi semua orang, suatu saat kita pasti mengalaminya. Kematian bukanlah akhir dari suatu perjalanan kehidupan manusia, justru dengan kematian kehidupan...

Fashion Muslim dan Empat Prinsip Berpakaian

 Sekitar 72.000 tahun lalu masyarakat Afrika mulai menggunakan pakaian untuk melindungi diri dari sengatan matahari, derasnya hujan, dingin atau panasnya cuaca, walaupun manusia baru...
Illustration of the cute fun puppy running

Memelihara Anjing

Anjing itu najis dan karenanya tidak boleh dipelihara sekedar untuk kesenangan, apakah itu berarti ia mesti kita benci dan kita musuhi?
Dalam persoalan bunga bank memang masih menjadi persoalan. Ada tiga pendapat pokok mengenainya; halal, haram, syubhat

Bekerja Pada Bank

Dalam persoalan bunga bank memang masih menjadi persoalan. Ada tiga pendapat pokok mengenainya; halal, haram, syubhat

Sharing Economy dan Koperasi

Fenomena sharing economy telah menarik perhatian dan mengubah lanskap ekonomi abad 21.

Jual Beli Jin

Pada zaman sekarang perdagangan sebagai sumber penghasilan tidak kalah penting dibandingkan dnegan pertanian. fenomena perdagangan pun sudah lama dikenal.

Mengambil Hasil dari Barang Gadaian

Manusia dalam masalah rezeki tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan yang kaya tidak selamanya kaya.

Penggunaan Bunga Simpanan

Allah Swt, membagikan karunia dan menentukan nasib manusia itu sesuai dengan kadar dan hikmah yang sudah ditentukan.

Penukaran Organ Tubuh

Pemindahan anggota badan baik berupa pencangkokan, tranfusi, donor, dan lain sebagainya merupakan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

BERITA

AKIDAH

SEJARAH

BUDAYA