Category: Tafsir

 • Makna dan Kandungan Surah Yunus

  Makna dan Kandungan Surah Yunus

  Surah Yunus (Arab: ينوس , Yūnus, “Nabi Yunus”) merupakan surah ke 10 dalam al-Qur’an, namun dalam mushaf Ustmani surah tersebut diletakkan pada urutan surah ke-51 setelah surah al-Isra’, ada juga yang berpendapat surah tersebut merupakan surah ke-17 sebelum surah Hud atau surah ke-11.

 • Makna dan Kandungan Surah At-Taubah

  Makna dan Kandungan Surah At-Taubah

  Surah at-Taubah (bahasa Arab: التوبة , at-Tawbah, yang berarti “Pengampunan”) merupakan surah Madaniyyah atau tepatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw setelah kembali dari perang Tabuk pada tahun ke 9 H.

 • Makna dan Kandungan Surah Al-Anfal

  Makna dan Kandungan Surah Al-Anfal

  Surah al-Anfal (bahasa Arab:الأنفال, al-Anfāl, yang artinya “Jarahan”) adalah surah yang diturunkan di kota Madinah sehingga digolongkan ke dalam surah Madaniyyah, ia merupakan surah ke-8 pada al-Qur’an dan ayat yang terdapat dalam surah tersebut berjumlah 75 ayat.

 • Makna dan Kandungan Surah Al-A’raf

  Makna dan Kandungan Surah Al-A’raf

  Surah al-A’raf (bahasa Arab:الأعراف, al-A’rāf, yang berarti “Tempat Tertinggi”) adalah salah satu dari tujuh surat dalam al-Qur’an yang memilik banyak ayat atau disebut juga surah Assab’u Ththiwaal (tujuh surat terpanjang).

 • Makna dan Kandungan Surah Al-An’am

  Makna dan Kandungan Surah Al-An’am

  Surah al-An’am (bahasa Arab:الانعام, al-An’ām, yang berarti “Binatang Ternak”) adalah surah ke-6 dalam al-Qur’an. Surat al-An’am diturunkan di kota Makkah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah dengan ayat berjumlah 165 ayat.