Bukhara, Negeri yang Dipuja Rumi

Bukhara, Negeri yang Dipuja Rumi

Kota ini tidak jauh dari khazanah ilmu. Dalam bahasa Mongol, Bukhara diartikan sebagai lautan ilmu.

Bukhara, Negeri yang Dipuja Rumi
Kota Bukhara, bersejarah bagi umat islam dan tempat lahir ilmuwan besar islam seperti al-Bukhari

Bukhara negeri dengan tanah subur dan buah yang berlimpah. Pun dengan ilmu pengetahuannya.

Sungai Jihun mengalir di negeri-negeri  Asia Tengah. Dan Bukhara adalah negeri yang terletak di muaranya. Umat Islam dan dunia mengenalnya sebagai pusat peradaban keilmuaan. Dari ranahnya lahir banyak cerdik cendikia yang masyhur. Bukhara tanah subur yang dilimpahi buah buahan.

“Bukhara sumber pengetahuan, Ooo Bukhara pemilik pengetahuan,” begitu ucapan sufi masyhur Maulana Jalauddin  Rumi dalam puisinya. Pun dengan sastrawan Iran Ali Akbar Dehkhoda. Ia menyebutnya sebagai gudang ilmu. Puja puji dan sanjungan itu tidaklah salah. Bukhara memang pantas menyandang gelar itu.

Tak kalah menarik adalah kekayaan perdabannya. Keindahan asitekturnya bangunan bersejarah masih bisa dilihat sampai sekarang. Menara Kalon yang unik, Moseuleum peninggalan dinasti Sasanid yang megah adalah bukti ketinggian seni dan kecanggihan ilmu pengetahuan.

Memang sebutan Bukhara tidak jauh dari khazanah ilmu. Dalam bahasa Mongol, Bukhara diartikan sebagai lautan ilmu. Di wilayah Asia Tengah Bukhara bersanding dengan Naisabur sebagai salah satu pusat peradaban kelimuan Islam pada masa abad pertengahan.

Saat ini negeri Bukhara masuk dalam wilayah Uzbekistan. Negeri ini dikenal sebagai negeri yang subur dan penghasil buah-buahan. Letaknya sangat strategis. Bahkan termasuk dalam Jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang ramai pada masa lampau.

Dalam sejarahnya kota Bukhara  berdiri 500 SM. Pada zaman itu menjadi bagian dari kekuasaan Kaisar peria. Pernah juga wilayah ini menjadi bagian dari beberfapa kekaisaran seperti Alxsander Agung, Hellenistic Seleucid, Greco Bactaian dan kerajaan Kushan.

Pada zaman Islam, Bukhara mencapai masa keemasan. Dalam catatan sejarah, Islam masuk dibawa oleh Miqdam  Rabi, bin Haris pada tahun 672. Setelah itu Khalifah Muawiyah dari dinasti Ummayah mengutus Ubaidillah bin Ziyad menaklukan Bukhara. Lambat laun Islam berhasil menguasai Bukhara dan menegaskannya di bawah kepemimpinan Kutaiba bin Muslim pada tahun 710M.

Pada tahun 850 wilayah ini menjadi bagian dari dinasti Sasanid. Pda zaman itu Bukhara tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga perdagangan. Sebutan sebagai pasar induk yang menampung produk dari China dan Asia Barat. Sedangkan sebutan pusat ilmu pengetahuan terlontar ketika muncul ratusan madrasah. Di setiap perkampungan berdiri sekolah. Bahkan kelas menengah dan elit menyekolahkan putranya di homeschooling.

Sistem pendidikannya pun berjalan rapi. Anak umur enam tahun mulai mendapatkan pendidikan dasar selama enam tahun. Setelah itu boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya . Ada tiga tingkatan dalam pola pendidikan di Bukhara kala itu. Masing-masing ditempuh dalam waktu tujuh tahun. Jadi keseluruhan pendidikannya diperlukan waktu selama 21 tahun.

Banyak peninggalan yang  Islam yang bisa dilihat dan masih berdiri kokoh. Beberapa objek wisata seperti  madrasah Gausakhun, Menara Kalon dan makam Ismail Samanid adalah tempat yang selalu didatangi wisatawan.

Bukhara mengalami masa kemundurannya setelah Kubilai Khan menyerang tahun 1220. Kota ini luluh lantak seperti ketika pertempuran di Bagdad. Ibnu Asir menggambarkannya dengan kata-kata,” Seolah-olah tidak ada apa-apa sebelumnya.” 

Pasukan Mongol membantai dan membakar madrasah serta bangunan  ilmu pengetahuan lainnya.

Di antara Dua Nama Besar

Imam Bukhari seorang ilmuan yang namanya selalu dinisbatkan dengan Bukhara.  Ulama besar  bernama asli Abu Muhamm ad bin ismail bin Ibrahim bin mughirah bin Bardzibah al Ju’fi al Bukhari  kesohor perowi hadis masyhur. Kitabnya Shahih Bukhari menjadi rujukan baku para fahli fiqih (Baca: Imam Al-Bukhori, Ahli hadis yang Dirindukan Rasulullah-red).

Imam Bukhari lahir di Bukhara pada 194 H atau 810 M. ia dijuluki amirul mukminin fil hadist. Sejak kecil ia kehilangan penglihatannya. Bersama gurunya Syeikh Ishaq berhaisl menghimpun satu juta hadis dan 80 ribu perawi yang disaring menjadi 7275 hadis. Prosesnya berlangsung selama 16 tahun.

Lalu Ibnu Sina ahli kedokteran yang namanya masih harum hingga sekarang.  Bapak kedokteran modern ini termasuk ulama yang profilik alias menelorkan banyak buku hasil buah pikirannya.  Terhitung ada 450 buah buku. Sebagian besar mengupas filsafat dan kedokteran. Salah satu yang paling terkenal adalah Qonun fi at tibb.

Nama besar lain dalah khazanah intelektual Bukhara adalah Abu Hafsin Umar bin Mansyur al Bukhari atau lebih dikenal dengan Al Bazzar. Kemudian ada Al Hafiz Abu zakaria Abdul Rahim Ibn Nasr al Bukhario, abu Abbas al Maqdisi al Hambali. Tidak hanya di bidang keilmuan saja, Bukhara melahirkan nama-nama besar. Dalam seni budaya, terutama sastra, beberapa nama masyhur muncul seperti Ar Raudaky, Fadhil al bukhari, Al Khajandi dan lain sebagainya.

Iklim intelektualitas juga masih dirasakan kini.  Madrasah-madrasah di Bukhara masih jga menjadi tujuan bagi para pelajar Asia Tengah untuk menimba ilmu. []