Rio Anggi Fernando

Rio Anggi Fernando

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kaljaga Jogja, dan Kader PMII Rayon Pondok Syahadat