Moh Ariful Anam

Moh Ariful Anam

Seorang guru bahasa Arab. Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia Kabupaten Kediri. Menyukai sejarah, filsafat, sosial budaya, dan lain-lain.