Akhlak Nabi dalam Melindungi Perempuan

Akhlak Nabi dalam Melindungi Perempuan

Rasulullah dalam hidupnya begitu melindungi perempuan

Rasulullah begitu menghormati perempuan dan itu ia tunjukkan selama hidupnya