5 Orang yang Berjasa dalam Persembunyian Rasul di Gua Tsur

5 Orang yang Berjasa dalam Persembunyian Rasul di Gua Tsur

Beberapa orang memiliki peranan besar dalam menyelamatkan Rasulullah ketika bersembunyi di gua Tsur, siapakah mereka?

5 Orang yang Berjasa dalam Persembunyian Rasul di Gua Tsur
Gua Tsur merupakan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar sebelum berangkat ke Madinah

Gua Tsur merupakan salah satu saksi sejarah kehidupan Rasulullah Saw. Di sana, Rasulullah pernah bersembunyi bersama Abu Bakar untuk menghindari kejaran kaum Quraisy yang hendak membunuhnya. Pada malam itu Rasulullah berhasil menyelinap keluar dari rumahnya dan berhasil mengelabuhi kaum Qurasy yang sejak lama menunggunya di luar.

Di gua tersebut Rasulullah tinggal selama tiga hari hingga datanglah bantuan yang telah disiapkan Abu Bakar. Beberapa orang juga ikut berjasa dalam persembunyian tersebut, siapakah mereka?

1. Abu Bakar as-Shiddiq

Sahabat satu ini tak perlu lagi dijelaskan jasa-jasanya. Ia begitu sering membantu perjuangan Rasulullah. Pada waktu Rasulullah bersembunyi di gua Tsur, ia senantiasa menemani dan memberikan banyak bantuan. Bahkan sebelum Rasulullah masuk ke mulut gua, ia lah orang yang memastikan keamanan gua.

Ia juga yang menjadikan kakinya sebagai tempat bersandar kepala Rasul saat tidur, bahkan kakinya sampai digigit ular demi menutupi lubang ular agar tidak mengganggu rasul. Ia juga yang mengatur waktu dan kendaraan Rasul saat keluar dari persembunyian di gua Tsur.

2. Abdullah bin Abu Bakar

Ia merupakan putra Abu Bakar yang bertugas sebagai informan penting. Ia melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di kota Makkah. Sepanjang hari ia menelisik semua pembicaraan semua orang Qurasy terkait Rasul Saw dan sahabat tercintanya itu.

Sore harinya ia datang ke gua Tsur dan melaporkan semua informasi yang didapatkan kepada Rasul dan ayahnya. Ia bertahan di gua hingga malam, sehingga tidak ada yang curiga bahwa ia tidak di Makkah pada malam hari itu.

3. Asma binti Abu Bakar

Ia juga merupakan putri Abu Bakar as-Shiddiq. Ia bertugas mengikuti Abdullah saat menuju gua Tsur sambil membawa makanan untuk ayahnya dan Rasulullah. Makanan ini lah yang membuat kedua orang mulia ini bertahan di dalam gua selama tiga hari.

4. Amir bin Fuhairah

Amir adalah budak Abu Bakar yang setiap hari menggembala kambing yang dimiliki Abu Bakar. Pada saat Rasul dan Abu Bakar di gua Tsur, ia membawa kambing-kambingnya menuju gua Tsur. Kambing-kambing itulah yang menyuplai minuman kepada Rasul dan Abu Bakar.

Malam harinya ia kembali mengikuti langkah kaki Abdullah dan Asma. Sehingga langkah kaki kambing-kambing itu menghapus jejak kaki Abdullah dan Asma, hingga tak ada seorang pun yang tahu.

5. Abdullah bin al-Urayqath

Ia bertugas membawa unta yang telah disiapkan Abu Bakar untuk membawa Rasul dan Abu Bakar keluar dari gua. Ia juga yang menuntun kedua orang mulia itu untuk hijrah menuju kota Yatsrib, Madinah. Dia lah sang penunjuk jalan hijrah Rasulullah Saw ke Madinah.

Wallahu A’lam.