Tag: Ibnu Aqil

  • Ibn Aqil

    Ibn Aqil

    Ia dianiaya mereka yang buruk, dan yang secara intelektual jauh di bawahnya. Remaja berusia 16 tahun itu tiba-tiba menjelma sebatang …