Saling Melayani

Saling Melayani

Tidakkah dua orang berkawan, kecuali yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sayang kepada kawannya.

Pada suatu hari Rasulullah Saw, menuju sumur untuk mandi. Lalu Hudzaifah bin al-Yaman memegang kainnya untuk menutupi beliau. Usai Rasullah Saw, mandi, Hudzaifah pun mandi. Lalu Rasulullah Saw, memegang baju beliau untuk menutupi Hudzaifah, namun Hudzaifah menolak. Akan tetapi, Rasullah Saw, bersikukuh melakukannya dan bersabda:

“Hai Hudzaifah! Tidakkah dua orang berkawan, kecuali yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sayang kepada kawannya. Dan, dua orang yang berkawan adalah bagaikan dua tangan, masing-masing saling membantu yang lainnya.”

Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad, Thabrani, dan lain-lain.

Read More