SHARE
MELEPAS PAKAIAN
MELEPAS PAKAIAN

d]

?????? ????? ???????? ??? ??????? ?????? ????

Pelafalan Latin:
Bismillaahilladzii laa ilaaha illaa huwa

Artinya:
“Dengan nama Allah, tiada tuhan selain Dia.”