Category: Tafsir

 • Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 93-96

  Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 93-96

  Ingatlah saat Allah Ta’ala meminta janji kalian semua, sampai gunung diletakkan di atas kepala kalian. Yang kalimat janji kalian diantaranya berbunyi sebagai berikut: “Berpegang teguhlah pada Firman-Ku yang telah Aku Wahyukan kepada kalian semua dengan sekuat tenaga dan dengarkanlah!.

 • Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 91-92

  Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 91-92

  Mereka kalau diperingatkan agar beriman kepada Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Ta’ala, mereka menjawab dengan perkataan: “Kami telah meyakini Kitab yang diturunkan kepada kami sendiri.”

 • Tafsir Surat AL-Baqarah Ayat 89-90

  Tafsir Surat AL-Baqarah Ayat 89-90

  Bani Israil sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus, mereka meberi tahu akan diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu pada saat mereka akan maju ke medan perang melawan orang-orang kafir.

 • Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 87-88

  Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 87-88

  Allah Ta’ala sudah memberi Kitab Suci kepada Nabi Musa As. Yaitu Kitab Taurot, dan setelah Nabi Musa As. Allah Ta’ala juga mengutus beberapa utusan-Nya, dan Allah Ta’ala sudah memberi Nabi Isa putra Maryam beberapa anugrah berupa tanda-tanda kekuasaan Tuhan dan tanda-tanda kenabiannya.

 • Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 67-71

  Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 67-71

  Ada pada zaman Nabi Musa As, dahulu ada seseorang yang membunuh saudaranya sendiri. Kemudian orang yang membunuh tersebut cepat-cepat melapor kepada Nabi Musa As agar peristiwa pembunuhan tersebut diselesaikan oleh Nabi Musa As.

 • Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 60-62

  Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 60-62

  Bani Israil telah diperingatkan sewaktu Nabi Musa As memohon air untuk kaumnya, lalu Tuhan berfirman agar ia memukul batu dan seketika itu juga batu tersebut mengeluarkan air menjadi dua belas pancuran.