Sunday, July 23, 2017

Tafsir

Home Tafsir

Konteks Hadits Memepet Orang Kafir di Jalan

Abu Hurairah bergabung bersama Rasulullah di Madinah tahun ketujuh hijriah dan hanya bersama Rasul dalam periode sekitar 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Dalam periode...

Tafsir yang Tak Pernah Selesai

Memulai menulis Tafsir adalah bagaikan memenuhi jamuan ilahi. Begitu nikmatnya hingga ada sejumlah ulama yang tak sempat menyelesaikannya. Mereka keburu dipanggil oleh Allah Swt. Kita...

Tafsir Al-Qur’an Sunda

Raudlatul 'Irfan fi Ma'rifah al-Qur'an adalah salah satu karya Tafsir Nusantara yang lahir dari rahim pesantren dan ditulis oleh orang pesantren. Beliau adalah Kiai...

Quran Melarang Memilih Pemimpin Non-Muslim?

Benarkah Qur'an melarang pemimpin non-muslim?

Berinteraksi dengan Kitab Suci di Era Medsos

Berinteraksi dengan kitab suci di era medsos Allah telah menjadikan al-Qur'an dan RasulNya sebagai medium untuk berinteraksi dengan hambaNya. Kalau Nabi Musa meninggalkan umatnya 40...
Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

Tafsir Surat al-Baqarah, Ayat 186

Ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip dialog anatara Tuhan dengan makhluk-Nya.
Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 120

“Dan orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan rela kepadamu, hingga engkau mengikuti kebenaran /akidah mereka...”
Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

Tafsir Surat al-Hujarat Ayat 13

Ayat tersebut menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sebatas biologis, selebihnya tidak.
Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

Tafsir Surat al-Nisa Ayat 34

Salah satu tafsir ayat ke-34 surat al-nisa, adalah lelaki bertanggungjawab fisik atas keselamatan wanita.
Ini isyarat dari al-Quran dan ayat yang paling saya sukai. Jadi jelas sekali ukuran bagi seorang muslim.

Tafsir Surat al-Hasyr Ayat 7

Ayat tersebut menjelaskan ajaran Islam lebih mementingkan fungsi pertolongan kepada kaum miskin dan menderita, dan tidak memberikan perhatian khusus tentang bentuk Negara yang diinginkan.

BERITA

AKIDAH

SEJARAH