Category: Tafsir

 • Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 93-96

  Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 93-96

  Ingatlah saat Allah Ta’ala meminta janji kalian semua, sampai gunung diletakkan di atas kepala kalian. Yang kalimat janji kalian diantaranya berbunyi sebagai berikut: “Berpegang teguhlah pada Firman-Ku yang telah Aku Wahyukan kepada kalian semua dengan sekuat tenaga dan dengarkanlah!.

 • Tafsir Surat Al-Fatihah Ayat 91-92

  Tafsir Surat Al-Fatihah Ayat 91-92

  Mereka kalau diperingatkan agar beriman kepada Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Ta’ala, mereka menjawab dengan perkataan: “Kami telah meyakini Kitab yang diturunkan kepada kami sendiri.”

 • Tafsir Surat AL-Baqarah Ayat 89-90

  Tafsir Surat AL-Baqarah Ayat 89-90

  Bani Israil sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus, mereka meberi tahu akan diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu pada saat mereka akan maju ke medan perang melawan orang-orang kafir.

 • Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 87-88

  Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 87-88

  Allah Ta’ala sudah memberi Kitab Suci kepada Nabi Musa As. Yaitu Kitab Taurot, dan setelah Nabi Musa As. Allah Ta’ala juga mengutus beberapa utusan-Nya, dan Allah Ta’ala sudah memberi Nabi Isa putra Maryam beberapa anugrah berupa tanda-tanda kekuasaan Tuhan dan tanda-tanda kenabiannya.

 • Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 78-82

  Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 78-82

  Ahli Kitab dari golongan Bani Israil, seraya mereka berkata; “Kami semua golongan Bani Israil tidak akan merasakan panasnya api Neraka terkecuali hanya beberapa hari, hari yang bisa dihitung yaitu hari pada saat penyembahan anak kerbau yang terbuat dari emas.”

 • Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 67-71

  Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 67-71

  Ada pada zaman Nabi Musa As, dahulu ada seseorang yang membunuh saudaranya sendiri. Kemudian orang yang membunuh tersebut cepat-cepat melapor kepada Nabi Musa As agar peristiwa pembunuhan tersebut diselesaikan oleh Nabi Musa As.