Category: Muamalah

Muamalah

Muamalah

Kategori Orang Miskin

seseorang termasuk miskin atau fakir, harus diketahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan sejauh mana ia mampu memenuhinya dengan penghasilan

Muamalah

Memelihara Anjing

Anjing itu najis dan karenanya tidak boleh dipelihara sekedar untuk kesenangan, apakah itu berarti ia mesti kita benci dan kita musuhi?

Muamalah

Bekerja Pada Bank

Dalam persoalan bunga bank memang masih menjadi persoalan. Ada tiga pendapat pokok mengenainya; halal, haram, syubhat

Muamalah

Jual Beli Jin

Pada zaman sekarang perdagangan sebagai sumber penghasilan tidak kalah penting dibandingkan dnegan pertanian. fenomena perdagangan pun sudah lama dikenal.