Category: Hikmah

hikmah

Hikmah

Muhammad

Nabi tidak pernah mengajarkan kebencian. Sebuah refleksi Maulid Nabi

Hikmah

Saling Melayani

Tidakkah dua orang berkawan, kecuali yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sayang kepada kawannya.

Hikmah

Buta Hati Tidak Berperasaan

Al-Mubarrid (ahli sastra Arab) berkata: "Khalifah al-Mansyur membangun sebuah panti asuhan untuk menampung orang-orang buta, anak yatim, pengangguran,