Saturday, July 29, 2017

Do'a

Home Do'a
Do'a
Ya Allah, Dzat yang dipertuhankan manusia, semoga Engkau berkenan menghilangkan kesusahan dan menganugrahkahkan kesembuhan pada ia yang sedang dicoba sakit, karena Engkau adalah Dzat Yang Maha Menyembuhkan.

DOA Menengok Orang Sakit

Aku memohon kepada Allah yanag Maha Agung Tuhan penguasa alam semesta yang terhampar luas, semoga Engkau berkenan memberi kesejahteraan dan menyembuhkanmu (orang yang sakit).
Ya Allah! aku mohon kepadaMu akan kemaslahatannya (angin) dan kebaikan apa yang ada padanya, serta kebaikan yang dibawanya, dan aku memohon perlindungan-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang ada padanya dan kejahatan yang dibawanya.

Doa Saat Ada Badai

Ya Allah! aku mohon kepadaMu akan kemaslahatannya (angin) dan kebaikan apa yang ada padanya, serta kebaikan yang dibawanya, dan aku memohon perlindungan-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang ada padanya dan kejahatan yang dibawanya.
Maha suci Allah yang telah melihatkan petir kepada kita semua dengan perasaan takut dan berharap.

Doa Ketika Melihat Kilat Halilintar

Maha suci Allah yang telah melihatkan petir kepada kita semua dengan perasaan takut dan berharap.
Ya Allah semoga (hujan yang Engkau turunkan ini) lebat dan membawa manfaat.

Doa Saat Turun Hujan

Ya Allah semoga (hujan yang Engkau turunkan ini) lebat dan membawa manfaat.
Ya Allah semoga Engkau berkenan membukakan hikmahMu padaku, membentangkan rahmatMu padaku dan mengingatkanku terhadap apa yang aku lupa, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.

Doa Membaca Kitab Suci Al-Qur’an

Ya Allah semoga Engkau berkenan membukakan hikmahMu padaku, membentangkan rahmatMu padaku dan mengingatkanku terhadap apa yang aku lupa, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.
Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengisi hatiku, lisanku, pandanganku, pendengaranku, arah dari sisi kananku, arah dari sisi kiriku, arah dari sisi atasku, arah dari sisi bawahku, arah dari sisi depanku, arah dari sisi belakangku adalah cahaya hidayah-Mu, dan Semoga Engkau berkenan melindungiku dengan cahaya hidayah-Mu pula.

Berjalan Menuju Masjid

Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengisi hatiku, lisanku, pandanganku, pendengaranku, arah dari sisi kananku, arah dari sisi kiriku, arah dari sisi atasku, arah dari sisi bawahku, arah dari sisi depanku, arah dari sisi belakangku adalah cahaya hidayah-Mu, dan Semoga Engkau berkenan melindungiku dengan cahaya hidayah-Mu pula.
Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada-Nya, tiada daya untuk melakukan ibadah dan kekuatan untuk menghindari kemaksiatan, melainkan itu semua dapat terwujud dengan pertolongan Allah.

Lafad Bacaan Doa Keluar Rumah

Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada-Nya, tiada daya untuk melakukan ibadah dan kekuatan untuk menghindari kemaksiatan, melainkan itu semua dapat terwujud dengan pertolongan Allah.
Keselamatan bagi kita semua dan hamba-hamba Allah yang baik prilakunya dan santun tutur katanya.

Lafad Doa Masuk Rumah Kosong

Keselamatan bagi kita semua dan hamba-hamba Allah yang baik prilakunya dan santun tutur katanya.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu untuk kebaikan tempat yang aku tempati, dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah pula kami keluar nanti.

Bacaan Doa Ketika Masuk Rumah

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu untuk kebaikan tempat yang aku tempati, dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah pula kami keluar nanti.
memakai Baju

Doa Mengenakan Pakaian

Atitute berpakaian secara bathin

BERITA

AKIDAH

SEJARAH