Category: Do’a

Do’a

Do'a

Doa Membaca Kitab Suci Al-Qur’an

Ya Allah semoga Engkau berkenan membukakan hikmahMu padaku, membentangkan rahmatMu padaku dan mengingatkanku terhadap apa yang aku lupa, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.

Do'a

Berjalan Menuju Masjid

Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengisi hatiku, lisanku, pandanganku, pendengaranku, arah dari sisi kananku, arah dari sisi kiriku, arah dari sisi atasku, arah dari sisi bawahku, arah dari sisi depanku, arah dari sisi belakangku adalah cahaya hidayah-Mu, dan Semoga Engkau berkenan melindungiku dengan cahaya hidayah-Mu pula.

Do'a

Lafad Bacaan Doa Keluar Rumah

Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada-Nya, tiada daya untuk melakukan ibadah dan kekuatan untuk menghindari kemaksiatan, melainkan itu semua dapat terwujud dengan pertolongan Allah.

Do'a

Bacaan Doa Ketika Masuk Rumah

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu untuk kebaikan tempat yang aku tempati, dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah pula kami keluar nanti.